TMA – Talenten Motivatie Analyse

Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt. Vanuit dit uitgangspunt zet de TMA talentenanalyse uw kandidaat centraal en op de troon die hem past. De TMA talentenanalyse maakt het mogelijk een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden te maken.

De Talenten Motivatie Analyse (TMA) is een psychologisch en psychometrisch systeem dat uitgaat van een persoonlijke blauwdruk om het (toekomstige) functionele gedrag van mensen te kunnen inschatten binnen de context van een uit te voeren functie.

Tijdens deze analyse worden 44 talenten, 48 competenties en maximaal zes cognitieve factoren gemeten. De TMA geeft ontwikkeladviezen aan de medewerker en maakt inzichtelijk in welk soort werk de kandidaat het meest tot zijn recht komt. Tevens wordt de relatie gelegd tussen talenten en competenties.

Resultaat workshop

De uitkomsten van de TMA talentenanalyse kan gebruikt worden t.b.v. selectie, mobiliteit, potentieel-analyse, re-integratie, ontwikkeling en opleiding. Hierin staat de ontwikkeling van talenten en competenties centraal. Met TMA helpt u op concrete wijze het beste uit mensen te halen. De analyse wordt middels een terugkoppelingsgesprek met de kandidaat besproken en eventueel geëvalueerd met de organisatie.

Aanbod workshop

Praktische informatie

TMA  is toepasselijk bij de volgende trajecten en begeleiding:

 

Neem voor meer informatie contact op