Organisatieopstelling

Een systeem is een verzameling elementen met een bijzondere eigenschappen. Het geheel heeft andere eigenschappen dan de som der afzonderlijke elementen. Een organisatie vormt weer een systeem binnen een groter systeem bijvoorbeeld de macro-omgeving waarin de organisatie actief is. Systemen hebben invloed op het welzijn en gedrag van eenieder die onderdeel is van dat systeem. Een organisatieopstelling is een systemische methode welke gericht is op het weergeven van wat er in een organisatie en haar omgeving speelt.

Als mens maken wij deel uit van systemen. Eén zo’n systeem is ons systeem van herkomst of te wel ons familiesysteem. Andere systemen zijn bijvoorbeeld organisatiesystemen en maatschappelijke systemen. De invloed van systemen op het functioneren kan sterk zijn. 

Inhoud workshop

Resultaat workshop

Met een organisatieopstelling ontstaat een heldere weergave van een systeem. Deze weergave is gerelateerd aan de vraag of problematiek die aanwezig is binnen de organisatie. Dit geeft inzicht in wat er speelt binnen de organisatie met als resultaat wat bijvoorbeeld mist of nodig is om een volgende beweging te maken.

Aanbod training

Praktische informatie

Optioneel kunnen bij organisatieopstellingen de volgende instrumenten en begeleiding worden ingezet ter ontwikkeling:

 

Neem voor meer informatie contact op