De kunst van het interviewen

Gesprekken in het kader van ontwikkeling, functioneren of een sollicitatiegesprek vragen om een duidelijk resultaat. Om tot essentiële antwoorden te komen dienen de juiste vragen gesteld te worden. Hoe bereid je zo’n gesprek voor, waar let je op, welke positie neem je in en hoe kom je tot datgene wat jij wilt bereiken met je gesprek?

Met de kunst van het interviewen, stem je jouw vraag af op de vooropgestelde doelstellingen. In deze workshop leer je ervaringsgericht en op een interactieve en inspirerende manier kennismaken met verschillende interviewtechnieken. Met behulp van praktische opdrachten wordt inzichtelijk gemaakt hoe theorie in de praktijk kan worden toegepast.

Inhoud workshop

Resultaat

Met de workshop Doelgericht vragen stellen worden de volgende beoogde resultaten bereikt:

Aanbod training

Voorbereiding op de workshop

Voorafgaand aan de workshop vindt er een intakegesprek plaats met bewustwordingsvragen over wanneer doelgericht vragen stellen nodig is en krijg je de mogelijkheid een casus aan te dragen van een praktijksituatie welke je mee wilt nemen in de workshop.

Doelgroep

Lijnmanagers

Prijs

€ 695,= (BTW vrij en inclusief lunchkosten, koffie en thee)

Pilaren

Communicatie & Samenwerking, Coaching & Advisering, Inzetbaarheid

Training Datum Locatie

 


Neem voor meer informatie contact op