Insights Discovery

Krijg een diepgaand inzicht in uzelf en uw collega’s. Ontdek de betekenis van voorkeuren en gedrag. Leer af te stemmen op en verbinding te maken met anderen om zo sterke en effectieve relaties te ontwikkelen.

Insights Discovery is een krachtig en nauwkeurig instrument voor het in kaart brengen van iemands persoonlijkheidsprofiel. Het systeem is gebaseerd op het werk van Carl Gustav Jung en maakt gebruik van een kleurentaal om de unieke persoonlijke voorkeuren van mensen inzichtelijk te maken. Insights Discovery is een uitstekend hulpmiddel voor het leren kennen van de eigen werkstijl in al zijn nuances en te begrijpen welke invloed dit heeft op zakelijke relaties en de relatie bijvoorbeeld binnen een team.

Resultaat workshop

Insights Discovery helpt u om het zelfinzicht te vergroten en hoe u reageert op mensen en situaties. Het toegankelijke model kan gebruikt worden in individuele begeleidingstrajecten als ook in het kader van teamontwikkeling.

Het uitgangspunt van het profiel is dat elke persoon uniek is en unieke kwaliteiten heeft. Het kleurensysteem is eenvoudig en makkelijk te onthouden kleurensysteem. Het positief, ondersteunend taalgebruik bevordert het gevoel van ‘Ik ben OK, jij bent OK!’

Elk persoonlijk profiel biedt informatie over de kwaliteiten en mogelijke beperkingen, communicatiestijl en waarde voor het team van de desbetreffende persoon. Bovendien reiken wij ontwikkelsuggesties voor verbetering van de effectiviteit, zowel op persoonlijk als op team niveau.

Aanbod workshop

Praktische informatie

Insights Discovery is toepasselijk bij de volgende trajecten:

Deze training heeft ook raakvlakken met communicatie en samenwerken, coaching en advisering

Training Datum Locatie

 


Neem voor meer informatie contact op